acasacontactrssfacebook
Expresul de Prahova
reclama
Curs valutar
* BNR 01.01.1970
Calendar
August 2020
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

reclama

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 28 februarie 2018


Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 28 februarie 2018

1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Modernizare si consolidare strada Siret”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Modernizare strada Drumul Taberei”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Colectare ape pluviale intersectie strada Muscel, strada Drumul Taberei, strada I.H.Radulescu”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Iluminat strada Drumul Taberei”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Iluminat strada Podului”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in devizul general, dupa incheierea procedurii de achizitie pentru proiectarea si executia obiectivului de investitii “Modernizare strada Parcului”, precum si dupa realizarea proiectului tehnic de executie (PT, DE, CS), inclusiv PAC.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Reparatii capitale Camin Energetic (Sp+P+3E) - Parter si Etaj 1”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Semaforizare intersectie str.Constantin Stere cu str.Conductelor”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

9. Proiect de hotarare privind acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant din Municipiul Campina, pentru anul 2018.

- Initiatori: d-na Albu Elena si dl.Bondoc Viorel – Gheorghe – consilieri.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Campina.

- Initiatori: dl.Bondoc Viorel – Gheorghe si dl.Cercel Lucian - Adrian – consilieri.

11. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 419,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.B.P.Hasdeu, nr.55, Tarla 83, Parcela Cc 970, 971.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

12. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 382,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Paris, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 717.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

13. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 1.284,00 m.p. si vanzarea fara licitatie publica a terenului aferent constructiei, in suprafata totala de 105,07 m.p., (98,00 m.p. + 7,07 m.p.), indiviz din 1.284,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Ana Ipatescu, nr.11, Nr.Cadastral 23769, prin exercitarea dreptului de preemtiune de catre d-na Manea Elena – Madalina, domiciliata in Municipiul Campina, str.Ana Ipatescu, nr.11.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

14. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 132,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 1002, Cc 1003.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Cap.III, Punctul L, Nr.crt.175 din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

16. Proiect de hotarare privind completarea Cap.III, Punctul L, Nr.crt.176 din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 25,26 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, nr.4.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

18. Intrebari, interpelari, diverse.

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 28 februarie 2018
1558 vizualizari - Comenteaza - Voteaza vot21

Comentariu:
* nu va fi afisat


Cautare
reclama
Meteo
Abonare newsletter


Campina Banesti Brebu Poiana Campina Provita de Jos Provita de Sus Secaria Sotrile Valea Doftanei Alte localitati
Informatii utile - Contact
© 2020 Expresul de Prahova