acasacontactrssfacebook
Expresul de Prahova
reclama
Curs valutar
* BNR 01.01.1970
Calendar
August 2020
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

reclama

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 26 aprilie 2018


Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 26 aprilie 2018

1. Raport de activitate al Clubului Sportiv Campina, in primul trimestru al anului 2018.

- Prezinta dl.Stoican Aurelian Adrian – Presedintele Clubului Sportiv Campina.

2. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Campina, pentru anul fiscal 2019.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F. completat cu elemente specifice D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii ”Îmbunatatirea infrastructurii educationale in Școala Gimnaziala B.P.Hasdeu, Municipiul Campina”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

4. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului format din cladire “Cantina” (S+P) si teren aferent acesteia, situat in incinta Liceului Tehnologic Mecanic, din Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.34, pentru a fi utilizate cu destinatia de Cantina de Ajutor Social.

- Initiatori: dl.Bondoc Viorel – Gheorghe si dl.Cercel Lucian – Adrian – consilieri.

5. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la contractul de concesiune nr. 16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare.

- Initiatori: membrii Comisiei administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de investitii pe anul 2018, cu finantare din surse proprii si Fond IID, ce vor fi realizate de catre S.C. Hidro Prahova S.A.

- Initiatori: membrii Comisiei administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.

8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.105/28 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de pasunat, recoltarea masei verzi de pe pajistile proprietatea Municipiului Campina si stabilirea taxelor aferente pasunatului si recoltarii masei verzi.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Cap.IV, lit.”B”, pct.2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.199/19 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Campina, pentru anul fiscal 2018.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului situat la subsolul Casei Tineretului, in suprafata totala de 246,53 m.p., avand destinatia de sala de fitnes.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a salilor nr.205 si nr.209, situate in incinta Casei Tineretului.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

12. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata totala de 341,48 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I, bl.23H si bl.23G, Tarla 83, Parcela Cc 948.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

13. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 516,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Petrolistului, nr.8, Tarla 83, Parcela Cc 430.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

14. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 80,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Mihail Kogalniceanu, nr.15, Tarla 83, Parcela Cc 887.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

15. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 41,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.A.I.Cuza, nr.33, Tarla 83, Parcela Cc 116/partial.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

16. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 254,00 m.p., situat in Municipiul Campina, Aleea Scolii, nr.4, Tarla 83, Parcela Cc 920 partial.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

17. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 388,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str. Redutei, nr. 12, Tarla 83, Parcela Cc 18.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

18. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de 439,30 m.p. indiviz din 527,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str. Voila, nr. 62, Tarla 37, Parcela Cc 1396 si A 1397.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

19. Proiect de hotarare privind stabilirea a 2 (doua) amplasamente in vederea montarii de catarge pentru arborarea de drapele.

- Initiatori: membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 4 (patru) spatii comerciale (chioscuri), in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare, situate in incinta statiilor de transport in comun din Municipiul Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului aferent constructiei, in suprafata de 71,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Teilor, nr.13, Nr.Cadastral 27795, prin exercitarea dreptului de preemtiune de catre d-na Marin Georgeta Ana, domiciliata in Municipiul Campina, str.Teilor, nr.13.

- Initiatori: membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

22. Intrebari, interpelari, diverse.

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 26 aprilie 2018
1091 vizualizari - Comenteaza - Voteaza vot19

Comentariu:
* nu va fi afisat


Cautare
reclama
Meteo
Abonare newsletter


Campina Banesti Brebu Poiana Campina Provita de Jos Provita de Sus Secaria Sotrile Valea Doftanei Alte localitati
Informatii utile - Contact
© 2020 Expresul de Prahova