acasacontactrssfacebook
Expresul de Prahova
reclama
Curs valutar
* BNR 01.01.1970
Calendar
Septembrie 2020
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

reclama

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 25 ianuarie 2018


Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 25 ianuarie 2018

1. Raport de activitate al Clubului Sportiv Campina, in anul 2017.
- Prezinta dl.Stoican Aurelian - Adrian - Presedintele Clubului Sportiv Campina.

2. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II aI anului 2017.

- Prezinta Ene MihaeIa Violeta - Sef serviciu asistenta sociala si autoritate tutelara.

3. Raport privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol, pe semestrul II al anului 2017.

- Prezinta Iordache Gabriela - consilier in cadrul Serviciului administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul.

4. Proiect de hotarare privind Acordul de principiu in vederea depunerii unei Cereri de Finantare si aprobarea sumei necesare elaborarii documentatiei acesteia, pentru proiectul cu titlul "Imbunatatirea infrastructurii educationale in Scoala Gimnaziala "B.P. Hasdeu", Municipiul Campina".

- Initiator dl. Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina.

5. Proiect de hotarare privind Acordul de principiu in vederea depunerii unei Cereri de Finantare si aprobarea sumei necesare elaborarii documentatiei acesteia, pentru proiectul cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educationale prin construirea unei Gradinite, Municipiul Campina".

- Initiator dl.Tiseanu Horia - Laurenfiu - Primarul Municipiului Campina.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul Campina", inclusiv valoarea totala a proiectului.

- Initiator dl.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina.

7. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare post - mortem al Municipiului Campina", d-lui Nicolae Cristea.

- Initiator dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -Primarul Municipiului Campina.

8. Proiect de hotarare privind acordarea titluIui de ,,Cetatean de onoare post - mortem al Municipiului Campina", d-lui Nicolae Viorel Popescu.

- Initiator dl.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina.

9. Proiect de hotarare privind modificarea si completare a H.C.L. nr.llO/27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina si din serviciile publice subordonate.

- Initiator dl.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni /lucrari de interes local ce se vor efectua pe domeniul public sau privat al Municipiului Campina cu persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2018.

- Initiator dl.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina.

11. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei imobilului Cantina si teren aferent, situat in incinta Liceului Tehnologic Mecanic, din Municipiul Campina, str. Ecaterina Teodoriu, nr. 34, pentru a fi utilizate cu destinatia Cantina de Ajutor Social.

- Initiator dl.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumelor totale de 15.700 lei pentru sustinerea financiara a manifestariIor culturale, artistice si educative organizate de Consiliul local, in anul 2018, "Geo Bogza -110 ani de la nasterea poetului avangardist" si "Spectacol de divertisment organizat cu ocazia Zilei Internationale a Femeii", prin Casa Municipala de Cultura "Geo Bogza".

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 18.230 lei pentru sustinerea financiara a manifestarii culturale, artistice si educative organizata de Consiliul local, in anul 2018, "B.P.Hasdeu - in memoriam", prin Muzeul Memorial "B.P.Hasdeu".

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 25.000 lei pentru sustinerea financiara a manifestarii culturale, artistice si educative organizata de Consiliul local - "Targul Mierii", editia 2018, prin Casa Tineretului.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism.

15. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare cu unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular, cu personalitate juridica, din Municipiul Campina, pentru anul scolar 2018 - 2019.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism.

16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Cap.IV, Punctul B, Nr.crt.8, din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajistile permanente ale Municipiului Campina, situate in extravilan.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, fmante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Campina.

- Initiatori - dl.Bondoc Viorel - Gheorghe si dl.Cercel Lucian - Adrian - consilieri.

19. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan nr. l.926/31 ianuarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Initiatori- dl. Ionita Daniel si dl. Minea Robert - Catalin - consilieri.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului - teren, in suprafata de 621,00 m.p. si constructie, in suprafata de 31,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.A.I.Cuza, nr.50, T 83, Parcela Cc 293, Nr.cadastral 27844, CF nr.27844.

- Initiatori: membrii Comisiei amenajarea teritoriuIui, urbanism, ecologie si protectia mediului.

21. Intrebari, interpelari, diverse.


Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 25 ianuarie 2018
2127 vizualizari - Comenteaza - Voteaza vot35

Comentariu:
* nu va fi afisat


Cautare
reclama
Meteo
Abonare newsletter


Campina Banesti Brebu Poiana Campina Provita de Jos Provita de Sus Secaria Sotrile Valea Doftanei Alte localitati
Informatii utile - Contact
© 2020 Expresul de Prahova