acasacontactrssfacebook
Expresul de Prahova
reclama
Curs valutar
* BNR 01.01.1970
Calendar
August 2020
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

reclama

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 22 martie 2018


Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 22 martie 2018

1. Raport privind evaluarea activitatii Politiei Municipiului Campina, in anul 2017.

- Prezinta dl.Comisar sef Stanciu Iulian – Sef al Politiei Municipiului Campina.

2. Raport de activitate al Directiei Politia Locala a Municipiului Campina, in anul 2017.

- Prezinta dl.Visan Marius – Director executiv al Directiei Politia Locala a Municipiului Campina.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor tertiari de credite, pe anul 2018.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe durata realizarii lucrarii de investitie, a terenului aflat in proprietatea privata a Municipiului Campina, in suprafata de 1.408,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Uniunea Europeana, nr.2, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii unui bloc de locuinte cu credit ipotecar.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

5. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Casei Tineretului a unor bunuri imobile.

- Initiatori dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina si dl.Pitigoi Ioan – Adrian – Viceprimarul Municipiului Campina.

6. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Casei Municipale de Cultura ”Geo Bogza” a unor bunuri imobile.

- Initiatori dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina si dl.Pitigoi Ioan – Adrian – Viceprimarul Municipiului Campina.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Reparatii si reabilitare str.Bobilna”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Reparatii si reabilitare Calea Doftanei”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

9. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului ”Cantina” si teren aferent, situat in incinta Liceului Tehnologic Mecanic, din Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoriu, nr.34.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Amenajare podet peste raul Doftana”.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

11. Proiect de hotarare privind disponibilizarea a doua terenuri, proprietate privata ale Municipiului Campina, situate pe str.Slt.Erou Bogdan Vasile, f.nr., in vederea acordarii in compensare, in conditiile legii.

- Initiator dl.Tiseanu Horia – Laurentiu – Primarul Municipiului Campina.

12. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul local, in anul 2018.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si a criteriilor specifice de acordare a acestora, alocarea si repartizarea sumelor de bani pentru bursele scolare pe unitatile de invatamant din Municipiul Campina, pentru anul 2018.

- Initiatori: d-na Albu Elena si dl.Bondoc Viorel – Gheorghe – consilieri.

14. Proiect de hotarare privind repartizarea de sume banesti unor unitati de cult religios din Municipiul Campina, in anul 2018.

- Initiator dl.Bondoc Viorel – Gheorghe – consilier.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Campina.

- Initiatori: dl.Bondoc Viorel – Gheorghe si dl.Cercel Lucian – Adrian – consilieri.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifului practicat de S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii a 2 (doua) statii de transport public local de persoane, situate in Municipiul Campina, Calea Doftanei, f.nr., pe sensul de mers catre Centrul Municipiului.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.

18. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.13/25 ianuarie 2018 pentru modificarea si completarea Cap.IV, Punctul B, Nr.crt.8, din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

19. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Cap.III, Punctul E si Cap.IV, Punctul A, Nr.crt.2 si Nr.crt.5 din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

20. Intrebari, interpelari, diverse.

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Campina din 22 martie 2018
1487 vizualizari - Comenteaza - Voteaza vot21

Comentariu:
* nu va fi afisat


Cautare
reclama
Meteo
Abonare newsletter


Campina Banesti Brebu Poiana Campina Provita de Jos Provita de Sus Secaria Sotrile Valea Doftanei Alte localitati
Informatii utile - Contact
© 2020 Expresul de Prahova